Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
17.49.69.916.730.041.5
212.714.013.517.324.326.9
39.99.18.39.59.68.7
443.744.043.038.026.917.0
525.922.724.518.19.25.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden