Årsrapport 2014

« Tillbaka

Wikipedia

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
676255
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013 År 2012
Söka ytterligare information909283
Informationssökning797618
Elevernas eget arbete504852
Föredrag363940
Grupparbeten302922
Åskådliggöra282831
Skapa undervisningsmaterial26173
Planera egen undervisning231924