Årsrapport 2014

« Tillbaka

Google Docs

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
19129
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013 År 2012
Elevernas eget arbete563737
Grupparbeten483429
Planera egen undervisning443621
Dokumentation383411
Planera tillsammans27258
Insamling av information som producerats tillsammans25228
Föredrag232539
Framställningar221932