Årsrapport 2013

« Tillbaka

Yles opettaja.tv

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
219
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Åskådliggöra7769
Koncentrera sig på ämnet7138
Miljö- och naturkunskap5524
Motivering463
Dokument och filmer4121
Lära ut saker4048
Förbereda ämne som ska läras ut3224
Söka ytterligare information2934