Årsrapport 2013

« Tillbaka

Google Earth

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
284
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Åskådliggöra8081
Söka ytterligare information5150
Motivering4625
Informationssökning4444
Koncentrera sig på ämnet4238
Lära ut saker2219
Med dator och dokumentkamera2019
Dela ut information1513