Årsrapport 1.1.2014-8.7.2020

« Tillbaka

Moodle

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
1.1.2014-8.7.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
130000814121110

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2014-8.7.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls012000
Mera sällan242327000
1-2 gånger i månaden202216000
Varje vecka373534000
Dagligen191921000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2014-8.7.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls478000
Mera sällan293226000
1-2 gånger i månaden242522000
Varje vecka302331000
Dagligen121212000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
1.1.2014-8.7.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Dela ut information1800654314
Elevernas eget arbete1800646678
Arbeta självständigt1500525641
Lära ut saker900282844
Öva på saker900272331
Repetera saker800293037
Visa anvisningar700261937
Insamling av information som producerats tillsammans700211512