Årsrapport 2014

« Tillbaka

Moodle

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
121110
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013 År 2012
Dela ut information654314
Elevernas eget arbete646678
Arbeta självständigt525641
Repetera saker293037
Lära ut saker282844
Öva på saker272331
Visa anvisningar261937
Informera233632