Årsrapport 2013

« Tillbaka

Dropbox

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
92
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Dela filer5150
Samla filer3950
Planera egen undervisning3750
Dokumentation3230
Framställningar1640
Dela ut information1510
Opetustehtävien ja muiden tiedostojen siirto kodin ja koulun välillä130
Visa anvisningar730