Årsrapport 2013

« Tillbaka

KiVa-spel

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
1315
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
För egen klass på kiva-lektioner8124
Elevernas eget arbete5253
Förbättra klassandan377
Öva på saker2830
Åskådliggöra2432
Repetera saker2127
Gå igenom saker som ska läras ut1616
Kartlägga åsikter154