Årsrapport 2014

« Tillbaka

KiVa-spel

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
151315
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013 År 2012
För egen klass på kiva-lektioner938124
Förbättra klassandan40377
Repetera saker292127
Elevernas eget arbete275253
Öva på saker212830
Kartlägga åsikter21154
Åskådliggöra182432
Arbeta självständigt13125