Årsrapport 2014

« Tillbaka

WSOY:s lärospel

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
233137
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013 År 2012
Öva på saker848367
Repetera saker807775
Motivering57462
Elevernas eget arbete546170
Arbeta självständigt504714
Åskådliggöra282639
Matematik27162
Gå igenom saker som ska läras ut232318