Årsrapport 2014

« Tillbaka

Yle Areena

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
62510

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013
Som inspiration för undervisning8486
som fördjupning i saken som studeras5857
"välipalat" opetukseen4730
Opetukseen liittyvä materiaali448
Hålla sig á jour med aktuella händelser4037
Dokumenttiohjelmat323
Se på naturprogram2629
Extramateriaali2215