Årsrapport 1.1.2014-8.7.2020

« Tillbaka

Otava opepalvelu

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
1.1.2014-8.7.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
28000038312180

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017 , År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2014-8.7.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls10000
Mera sällan13131600
1-2 gånger i månaden21172300
Varje vecka38373300
Dagligen27312700
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2014-8.7.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls76800
Mera sällan20202200
1-2 gånger i månaden21172100
Varje vecka33352700
Dagligen18212100
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
1.1.2014-8.7.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Tehtävät10007776
Undervisning10006832
Åskådliggöra9005859
Repetera8005041
Kaikki kirjasarjan tehtävät tarkistuksineen700426