Årsrapport 2014

« Tillbaka

Papunet.fi

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
1560

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013
Eriyttäminen6067
Åskådliggöra5953
Harjoitustehtävien tekeminen552
Kuvitus4036
Äänipankin käyttö95
Vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat70
Matematik60
Musiikki20