Årsrapport 2014

« Tillbaka

IPad appseja

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
1300

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2013 , År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014
Appsit64
Informationssökning47
Kuvaaminen45
Luova tuottaminen36
Visuaalinen tuottaminen25
Sähköinen opiskelu18
Tiedon tallentaminen (kuvat, teksti)13
Luova työskentely, säveltäminen9