Årsrapport 2013

« Tillbaka

SMART Notebook

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
106
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Åskådliggöra7190
Lära ut saker6270
Öva på saker4647
Gå igenom saker som ska läras ut4217
Repetera saker3337
Visa anvisningar3237
Förbereda ämne som ska läras ut273
Elevernas eget arbete2543