Årsrapport 2014

« Tillbaka

SMART Notebook

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
19106
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013 År 2012
Åskådliggöra857190
Lära ut saker736270
Gå igenom saker som ska läras ut504217
Öva på saker474647
Visa anvisningar383237
Skapa undervisningsmaterial36243
Förbereda ämne som ska läras ut31273
Repetera saker293337