Årsrapport 1.1.2013-8.7.2020

« Tillbaka

Pedanet

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
1.1.2013-8.7.2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
3000004036181921

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2013-8.7.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls213000
Mera sällan202326000
1-2 gånger i månaden302834000
Varje vecka282922000
Dagligen201915000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2013-8.7.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls141712000
Mera sällan464747000
1-2 gånger i månaden212022000
Varje vecka131113000
Dagligen555000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
1.1.2013-8.7.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Informera1100362925
Söka ytterligare information1000384818
Planera egen undervisning900303323
Elevernas eget arbete700272321
Dela ut information70035115
Öva på saker600252716
Åskådliggöra600202013
Repetera saker500201921