Årsrapport 2013

« Tillbaka

Pedanet

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
1921
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Söka ytterligare information4818
Planera egen undervisning3323
Informera2925
Öva på saker2716
Elevernas eget arbete2321
Åskådliggöra2013
Repetera saker1921
Lära ut saker1914