Årsrapport 2014

« Tillbaka

Primus

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
251921
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013 År 2012
Elevbedömning465023
Vad jag förstår är primus inte ett undervisningsprogram43140
Bedömning424755
Program för skoladministration39364
Administrera elevuppgifter29291
Informationssökning202412
Uppföljning182911
Statistikföring10106