Årsrapport 2014

« Tillbaka

Microsoft Paint

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2014 År 2013 År 2012
182121
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000
Mera sällan000
1-2 gånger i månaden000
Varje vecka000
Dagligen000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2014 År 2013 År 2012
Teckning727249
Elevernas eget arbete504759
Bearbetning av bilder48515
Bildbehandling36412
Arbeta självständigt21152
Framställningar191426
Åskådliggöra193332
Grupparbeten19148