Årsrapport 2013

« Tillbaka

Otavas lärospel och uppgifter

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
2417
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Öva på saker8578
Repetera saker7281
Elevernas eget arbete5365
Åskådliggöra4039
Gå igenom saker som ska läras ut3028
Arbeta självständigt3020
Lära ut saker2948
Göra och kontrollera uppgifter2211