Årsrapport 1.1.2012-1.8.2021

« Tillbaka

Alla år: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Under tiden 1.1.2012-1.8.2021 svarare totalt 39687

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö25432 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 25189 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 24682 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 33 sekunder)
Kompetens 24230 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 53 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)1435 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 4 sekunder)
Digital verksamhetskultur12351 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 6 sekunder)
Utrustning och programvaror11755 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 50 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)1483 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 16 sekunder)
IKT-kunnande (DVS)1 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 11 sekunder)
IKT-kunnande11802 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 29 sekunder)
Digital verksamhetskultur (DVS)2 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 3 sekunder)
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
5114
69
70
844
9204
10441
11328
12201
1
2013
120
253
3192
4478
5605
620
71
8161
9657
10571
11515
12246
1
2014
227
2224
3279
4184
5402
611
70
866
9467
10557
11234
12116
1
2015
78
2154
3278
4518
5111
65
71
8110
9292
10389
11423
12742
1
2016
1925
2372
3261
4232
5139
614
70
830
9166
1049
1173
122
1
2017
258
2896
32604
4628
5137
610
70
8301
9323
10659
111425
12170
1
2018
379
21159
32471
4675
5193
65
70
8424
9954
10372
11211
1224
1
2019
202
2374
3410
41307
5861
64
70
819
9255
10600
112239
12467
1
2020
309
2925
3467
4343
531
60
70
896
928
10299
11430
1274
1
2021
265
2233
3579
4478
522
61
70
80

Utvalda rapporter:

Efter utbildningsnivå
Allmän utbildning 37332 st.
En yrkesskola 1654 st.
Högre utbildning 326 st.
Efter personalkategori
Ämneslärare 14994 st.
Klasslärare (årkurser 5-6) 6220 st.
Speciallärare 5552 st.
Klasslärare (årkurser 1-2) 5368 st.
Klasslärare (årkurser 3-4) 5229 st.
Lärare inom yrkesutbildningen 1241 st.
Rektorer och föreståndare 815 st.
Elevhandledare/studiehandledare 782 st.
Lärare för invandrare 321 st.
Förskollärare 257 st.
Biträdande rektor 249 st.
Ämneslärare 158 st.
Lärare på yrkeshögskolan 131 st.
Speciallärare 106 st.
Elevhandledare/studiehandledare 89 st.
Ämneslärare efter ämne
Matematik 3325 st.
Engelska 3021 st.
Fysik 2391 st.
Kemi 2205 st.
Svenska 2054 st.
Modersmål 1995 st.
Hälsokunskap 1437 st.
Biologi 1245 st.
Historia 1228 st.
Geografi 1148 st.
Gymnastik 1124 st.
Samhällslära 1073 st.
Handarbete / slöjd 1006 st.
Tyska 1002 st.
Religion 926 st.
Informationsteknik 906 st.
Huslig ekonomi 827 st.
Finska som andraspråk 797 st.
Bildkonst 542 st.
Livsåskådningskunskap 531 st.
Musik 519 st.
Franska 509 st.
Psykologi 261 st.
Filosofi 243 st.
Spanska 180 st.
Ryska 162 st.
Uttrycksförmåga 144 st.
Teckning 99 st.
Geografi 86 st.
Studiehandledning 80 st.
Fostran till företagsamhet 54 st.
Litteratur 51 st.