Universitet, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

UniversitetHögre utbildning
Teknologiska färdigheter2.822.80
Rutiner2.242.23
Inställning2.482.47
Undervisningsbruk1.961.95
Kunnande1.941.93

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
UniversitetHögre utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1215
Nivåer
2-3
8885
Nivåer
3-4
00