Grundskola (årkurser 7-9), 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.962.99
Rutiner2.402.48
Inställning2.272.36
Undervisningsbruk1.691.63
Kunnande1.962.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2320
Nivåer
2-3
7376
Nivåer
3-4
34