Grundskola (årkurser 1-6), 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Grundskola (årkurser 1-6)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.842.86
Rutiner2.462.43
Inställning2.462.38
Undervisningsbruk1.441.48
Kunnande2.011.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Grundskola (årkurser 1-6)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2628
Nivåer
2-3
7168
Nivåer
3-4
43