Grundskola (årkurser 1-9), 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Grundskola (årkurser 1-9)Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.852.86
Rutiner2.432.43
Inställning2.382.38
Undervisningsbruk1.501.48
Kunnande1.911.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Grundskola (årkurser 1-9)Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2828
Nivåer
2-3
6968
Nivåer
3-4
33