Grundskola (årkurser 7-9), 1.1.2019-29.11.2020

« Tillbaka

Teknologiska färdigheter

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

Positiv svara
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.
72 %
74 %
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater?
85 %
83 %
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.
83 %
86 %
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse.
69 %
72 %
Fördelningen av Teknologiska färdigheter i delområdet
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
Taso
0-1
22
Taso
1-2
1210
Taso
2-3
3635
Taso
3-4
5053