Grundskola (årkurser 7-9), 2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
66 %
65 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
64 %
67 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
78 %
82 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
50 %
43 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
61 %
67 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
17 %
13 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
45 %
45 %
minskar elevernas intresse för studierna *
9.9 %
6.8 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
24 %
20 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
45 %
48 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
18 %
12 %
förbättrar elevernas studieprestationer
21 %
23 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
Taso
0-1
21
Taso
1-2
3124
Taso
2-3
6066
Taso
3-4
78