Grundskola (årkurser 7-9), 2019

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
54 %
54 %
55 %
59 %
60 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
81 %
83 %
73 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
66 %
70 %
69 %
46 %
49 %
46 %
42 %
32 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
70 %
68 %
72 %
73 %
86 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
27 %
27 %
27 %
25 %
19 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
64 %
60 %
59 %
51 %
48 %
44 %
33 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
78 %
77 %
79 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
50 %
53 %
52 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
61 %
63 %
63 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
17 %
18 %
15 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
45 %
48 %
51 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
9.9 %
8.6 %
7.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
24 %
24 %
22 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
45 %
46 %
47 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
18 %
18 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
21 %
19 %
21 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
22257231
Taso
1-2
3132304139373724
Taso
2-3
6061624545505265
Taso
3-4
7569911710