Grundskola (årkurser 7-9), 1.1.2019-31.10.2020

« Tillbaka

Inställning

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Inställning.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
1.1.2019-31.10.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
54 %
54 %
55 %
59 %
60 %
Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
81 %
83 %
73 %
Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning. *
67 %
69 %
67 %
66 %
70 %
69 %
46 %
49 %
46 %
42 %
32 %
Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
70 %
68 %
72 %
73 %
86 %
Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
27 %
27 %
27 %
25 %
19 %
Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
64 %
64 %
63 %
64 %
60 %
59 %
51 %
48 %
44 %
33 %
0 %
Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken eller ämnesområdeshandbok. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
ger eleven möjligheter att använda bättra informationskällor
78 %
87 %
78 %
78 %
77 %
79 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas skrivförmåga *
51 %
46 %
53 %
50 %
53 %
52 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare
61 %
65 %
62 %
61 %
63 %
63 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas samarbete med andra elever *
16 %
13 %
14 %
17 %
18 %
15 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att kommunicera effektivare med andra
46 %
53 %
48 %
45 %
48 %
51 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar elevernas intresse för studierna *
10 %
8.3 %
8.5 %
9.9 %
8.6 %
7.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna *
24 %
24 %
22 %
24 %
24 %
22 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter för att planera och styra det egna arbetet
45 %
47 %
46 %
45 %
46 %
47 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
försvagar elevernas matematiska förmåga *
17 %
11 %
15 %
18 %
18 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
förbättrar elevernas studieprestationer
21 %
25 %
21 %
21 %
19 %
21 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Fördelningen av Inställning i delområdet
1.1.2019-31.10.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Taso
0-1
21222257231
Taso
1-2
3121293132304139373724
Taso
2-3
6172636061624545505265
Taso
3-4
7577569911710