Grundskola (årkurser 7-9), 1.1.2019-29.10.2020

« Tillbaka

Kunnande

I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.

Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.

* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.

Positiv svara
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer.
60 %
62 %
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.
83 %
88 %
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.
47 %
47 %
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data.
57 %
62 %
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar.
34 %
46 %
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.
57 %
69 %
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet.
71 %
75 %
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.
34 %
34 %
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
14 %
25 %
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR).
5.4 %
7.1 %
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare.
9.9 %
9.7 %
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen.
52 %
52 %
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. *
32 %
26 %
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser.
37 %
36 %
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning)
67 %
75 %
Fördelningen av Kunnande i delområdet
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
Taso
0-1
42
Taso
1-2
5144
Taso
2-3
4248
Taso
3-4
35