Grundskola (årkurser 7-9), 2019

« Tillbaka

Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.

Svarens fördelning
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
11.30.7
26.44.3
39.87.0
454.055.2
527.832.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer (betydelse 2.0)
  • Kunnande (betydelse 2.0)