Grundskola (årkurser 7-9), 2019

« Tillbaka

Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen.

Svarens fördelning
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
13.42.4
220.219.4
330.231.6
439.639.9
56.26.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)