Grundskola (årkurser 7-9), 2019

« Tillbaka

Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge.

Svarens fördelning
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
15.33.0
215.810.9
322.117.0
445.052.3
511.216.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)