Grundskola (årkurser 7-9), 2019

« Tillbaka

När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor.

Svarens fördelning
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
111.09.0
230.930.1
324.526.1
429.129.5
54.04.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Kunnande (betydelse 2.0)