Grundskola (årkurser 7-9), 2019

« Tillbaka

I min skola finns det andra lärare som erbjuder kollegial IKT-handledning.

Svarens fördelning
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
12.72.7
25.65.4
313.511.3
448.247.6
529.332.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)