Grundskola (årkurser 7-9), 1.1.2019-31.10.2020

« Tillbaka

minskar elevernas samarbete med andra elever

Svarens fördelning
1.1.2019-31.10.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
17.52.78.67.35.98.100000
247.255.048.646.146.749.000000
329.128.828.129.728.728.000000
414.413.512.615.115.712.700000
51.40.00.91.62.61.800000

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)