Grundskola (årkurser 7-9), 2019

« Tillbaka

I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.

Svarens fördelning
Grundskola (årkurser 7-9)Allmän utbildning
15.44.8
213.611.4
332.630.5
432.834.0
514.918.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)