Gymnasium, 2017 (Engelska)

Gymnasium, 2017 (Engelska)

  • Svar 20 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Engelska 20 st.
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö19 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 19 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 58 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 19 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 1 sekunder)
Kompetens 20 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
20
33
40
52
60
70
81
91
103
117
122