Gymnasium, 2021

Gymnasium, 2021

  • Svar 67 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (18.10.2020 - 18.10.2021):
    • » Allmän utbildning 2393 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö66 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 66 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 54 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 65 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 33 sekunder)
Kompetens 63 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
21
322
436
50
60
70
81
91
106
110
120