Grundskola (årkurser 7-9), 2018

Grundskola (årkurser 7-9), 2018

  • Svar 2306 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö2265 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 2247 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 2210 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 13 sekunder)
Kompetens 2204 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1109
2400
3836
4203
5112
64
70
8141
9257
10158
1179
127