Grundskola (årkurser 7-9), 2019

Grundskola (årkurser 7-9), 2019

  • Svar 2038 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö2036 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 2014 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1991 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 17 sekunder)
Kompetens 1936 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 36 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
133
2207
3181
4296
5207
60
70
847
991
10200
11620
12156