Grundskola (årkurser 7-9), 2017 (Engelska)

Grundskola (årkurser 7-9), 2017 (Engelska)

  • Svar 13 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Engelska 13 st.
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö13 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 15 sekunder)
Verksamhetskultur 13 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 6 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 13 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 35 sekunder)
Kompetens 13 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 9 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
23
33
40
50
60
70
80
90
101
114
120