Yrkesskola, 2020

Yrkesskola, 2020

  • Svar 100 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » En yrkesskola 100 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö100 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 98 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 93 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 52 sekunder)
Kompetens 93 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
266
334
40
50
60
70
80
90
100
110
120