Yrkesskola, 2017

Yrkesskola, 2017

  • Svar 64 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » En yrkesskola 64 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö64 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 63 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 11 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 60 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 14 sekunder)
Kompetens 59 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 2 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
25
34
41
53
62
70
81
91
1011
1134
120