Grundskola (årkurser 1-9), 2017

Grundskola (årkurser 1-9), 2017

  • Svar 2115 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö2113 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 2105 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 2066 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 40 sekunder)
Kompetens 2021 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 6 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
179
2288
3722
4250
515
62
70
886
985
10184
11380
1224