Gymnasium, 2017

Gymnasium, 2017

  • Svar 765 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö764 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 756 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 17 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 744 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 48 sekunder)
Kompetens 733 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
121
249
3275
439
525
60
70
819
97
10115
11161
1254