Grundskola (årkurser 1-9), 2018

Grundskola (årkurser 1-9), 2018

  • Svar 1554 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1547 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 1532 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1505 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 37 sekunder)
Kompetens 1486 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 1 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1120
2304
3599
4175
541
61
70
892
9156
1062
114
120