Grundskola (årkurser 1-6), 2017 (Engelska)

Grundskola (årkurser 1-6), 2017 (Engelska)

  • Svar 48 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Engelska 48 st.
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö48 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 47 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 1 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 43 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 29 sekunder)
Kompetens 42 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 30 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
27
310
44
50
60
70
80
92
1010
1114
121